Di tag: nishab

0

Kesadaran akan Zakat Mal

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat ini sangat berperan penting dalam keimanan seseorang. Ketika seorang muslim menunaikan zakat, maka imannya pun akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Bahkan siapa yang tidak menunaikan zakat, dia...